Anajak Mall
Anajak Mall
 • รถเข็นของคุณ • Anajak Mall
  Anajak Mall ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


  กติกาการสั่งซื้อ

  ทาง Anajak Mall จดทะเบียนพาณิชย์ฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในชื่อ Anajak Mall

  สามารถตรวจสอบเอกสารได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.anajakmall.com/ (มุมล่างซ้ายมือ)

   

  ==>จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์เท่านั้น ทุกวัน (จันทร์ -ศุกร์) <==

  (เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ! งดส่งของ ! )

   

  ความหมายของ สถานะสินค้า แต่ละสถานะ

  1. “สินค้าพร้อมส่ง” คือ สินค้าที่ทาง Anajak Mall มีสต๊อกสินค้าเอาไว้ พร้อมส่งให้เมื่อลูกค้าทำการชำระเงินและแจ้งให้ทราบ (ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อเพื่อให้สิทธิลูกค้าท่านอื่น กรณีลูกค้าสั่งซื้อแล้วไม่ชำระค่าสินค้าภายในกำหนดเวลาที่แจ้ง)

  2. “สินค้าสั่งจอง” คือ สินค้าที่ทาง Anajak Mall ไม่มีสต๊อก ณ เวลานั้น ต้องสั่งจองและรอของตามกำหนด โดยสามารถเลือกชำระแบบมัดจำ 70% ได้ เมื่อยืนยันสั่งจอง และต้องชำระส่วนที่เหลือ 30% ก่อนการจัดส่งสินค้า พร้อมค่าจัดส่ง (ถ้ามี) เมื่อสินค้าเข้า หรือสามารถเลือกชำระแบบเต็มจำนวนพร้อมค่าจัดส่งได้ ทั้งนี้ หากกรณีสินค้าหมดทาง Anajak Mall จะคืนเงินตามจำนวนที่ท่านได้ชำระโดยหักค่าธรรมเนียมการโอนตามจริงที่ทางธนาคารเรียกเก็บ (ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการสั่งจอง กรณีไม่ชำระค่าสินค้าภายในกำหนดเวลาที่แจ้ง)

  3. “สินค้าหมด” หรือ “สินค้าหมดงดจอง” คือ สินค้าที่ทางโรงงานหมดแล้ว ไม่สามารถสั่งซื้อ/สั่งจองได้ ซึ่งบางรายการอาจจะเลิกผลิตแล้ว หรือบางรายการอาจต้องรอทางโรงงานขึ้นไลน์ผลิตใหม่

   

  เงื่อนไข และข้อตกลง การสั่งซื้อ/สั่งจอง สินค้า

  **ขอความกรุณาศึกษาให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจสั่งสินค้า** เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วให้ถือว่ายอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงทุกประการ

  1.  การจัดส่ง และความรับผิดชอบ

  – สินค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ เท่านั้น! เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ (วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ !งดส่งของ!)

  – สินค้ามีทั้งแบบจัดส่งภายใน 24 ชม. / จัดส่งภายใน 48 ชม. / หรือต้องสั่งจองรอของตามกำหนดเวลา โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเมื่อแจ้งสรุปยอด

  – สินค้าสั่งจองบางรายการ ในแต่ละครั้งอาจได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง จะขาดมากหรือน้อยไม่สามารถระบุได้แน่นอน เพราะสินค้าบางตัวเป็นที่นิยมทำให้ทางโรงงานขายหมดอย่างรวดเร็ว ดังนั้นขอแนะนำให้เลือกแบบ/ลายสำรองเผื่อไว้ โดยสินค้าในจำนวนที่เข้ามานั้นจะให้สิทธิตามลำดับการชำระเงินของลูกค้า กรณีสินค้าหมดทาง Anajak Mall จะคืนเงินภายใน 3 วันทำการ ตามจำนวนที่ท่านชำระโดยหักค่าธรรมเนียมการโอนตามจริงที่ธนาคารเรียกเก็บ

  – ก่อนการแพ็คสินค้า เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสภาพสินค้าให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพปกติ สมบูรณ์ อีกทั้งขั้นตอนการแพ็คสินค้าเราก็มั่นใจว่า แพ็คอย่างดีที่สุด หากเกิดการชำรุด/แตกหัก/เสียหาย เป็นผลอันเนื่องมาจากการขนส่งของทาง ปณ. ซึ่งนั่นจะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบที่ไม่อาจควบคุมได้ จึงขอสงวนสิทธิไม่ขอรับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า (ซึ่งบรรทัดฐานของการซื้อสินค้าออนไลน์ก็เป็นเช่นนั้น)

  – ระยะเวลาการได้รับสินค้า (นับจากวันที่จัดส่ง)

     * จัดส่งแบบ EMS –> กรุงเทพฯ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร และนครปฐม ประมาณ 1-2 วันทำการ ได้รับ สำหรับจังหวัดอื่น ๆ 2-3 วันทำการ ได้รับ

     * จัดส่งแบบลงทะเบียน –> กรุงเทพฯ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร และนครปฐม ประมาณ 2-3 วันทำการ ได้รับ สำหรับจังหวัดอื่น ๆ 3-7 วันทำการ ได้รับ 

  2. การขอเปลี่ยน / ขอคืน สินค้า

  – สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน ทุกกรณี แต่สามารถขอเปลี่ยนได้ตามกรณี ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  – สามารถแจ้งเปลี่ยนภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า(นับจากวันที่เซ็นต์รับ) กรณีเป็นความผิดพลาดของทาง Anajak Mall เท่านั้น เช่น ส่งสินค้า ผิดรุ่น / ผิดสี (ไม่ใช่สีเพี้ยน) / ผิดแบบ **หากเกินกำหนดขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยน ทุกกรณี**

  – สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยน ต้องอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน รวมทั้งแพ็คเกจ หรือ หีบห่อ จะต้องส่งคืนให้ครบ

  – ไม่รับเปลี่ยน กรณีซื้อไปแล้วประกอบใช้งานไม่เป็น จึงขอแนะนำให้ศึกษาวิธีประกอบที่แสดงไว้หน้าเว็บไซต์ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ

  – ไม่รับเปลี่ยนทุกกรณี หากแกะสินค้าใช้งานแล้ว ดังนั้นขอแนะนำให้ตรวจเช็คสินค้าให้ดีก่อนการแกะใช้งาน (เช่น เคสมือถือบางแบบที่จะมีพลาสติกป้องกันรอยขีดข่วนปิดอยู่ หากแกะแล้วไม่รับเปลี่ยนทุกรณี)

  – บางกรณีอาจสามารถขอเปลี่ยนได้ กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณี ๆ ไป

  – สินค้าบางประเภทไม่สามารถขอเปลี่ยนได้ เช่น เสื้อผ้า สั่งไปแล้วใส่ไม่ได้ ดังนั้นแนะนำให้พิจารณาขนาดจากที่แสดงไว้หน้าเว็บไซต์ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ เนื่องจากแต่ละโรงงานมาตรฐานการผลิตขนาดจะไม่เท่ากัน

  3. ความรับผิดชอบของลูกค้า กรณีขอเปลี่ยนสินค้า

  – การขอเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี ทางลูกค้าต้องแพ็คสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ให้ดี/แน่น/แข็งแรง กล่องไม่บุบ ไม่ยุบ และจัดส่งคืนภายใน 2 วัน (นับจากวันที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนสินค้า) พร้อมแจ้งเลขพัสดุให้ทราบทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามพัสดุต่อไป

  – ค่าจัดส่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการขอเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ (ยกเว้นกรณีขอเปลี่ยนอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของทาง Anajak Mall ซึ่งทาง Anajak Mall จะเป็นผู้รับผิดชอบ)

  4. การจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่

  – เมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจเช็คสภาพสินค้า และแจ้งผลอนุมัติรวมถึงค่าจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ (ถ้ามี) ให้ทราบภายใน 2 วัน

  – ดำเนินการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ภายใน 2 วันทำการ หลังลูกค้าชำระค่าจัดส่ง (ถ้ามี)

  – ขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยน กรณีสินค้าไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งนี้ทาง Anajak Mall จะจัดส่งสินค้าชิ้นนั้นคืนภายใน 14 วัน

  5. กรณีสินค้าถูกส่งคืน (โดยทางไปรษณีย์จะระบุเหตุผลที่ไม่สามารถนำจ่ายได้ เช่น ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า, ปฎิเสธการรับ, หรือไม่มีที่อยู่ตามจ่าหน้า ฯลฯ)

  – ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งใหม่ (เริ่มต้นที่ 50 บาท) โดยทางลูกค้าต้องชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทาง Anajak Mall แจ้งให้ทราบ หากพ้นกำหนดให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิในสินค้านั้นและจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ รวมถึงค่าสินค้า

  – เมื่อลูกค้าชำระค่าจัดส่งแล้ว ทาง Anajak Mall จะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 2 วันทำการ และแจ้งเลขเช็คสถานะพัสดุให้ทราบต่อไป

   

  ข้อตกลงเพิ่มเติม

  – สินค้าจริงอาจมีความผิดเพี้ยนไปจากแบบ เช่น สี โดยเฉพาะลายผ้าและเนื้อผ้า เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ทั้งมุมกล้อง การปรับแสงสี และการตกแต่งภาพให้ออกมาสวยงาม นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของอุปกรณ์แต่ละประเภท เช่นการตั้งค่าสีของหน้าจอมือถือ แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกัน

  – สินค้าสั่งจองเมื่อตกลงชำระเงินแล้ว แม้เพียงบางส่วน หรือ ทั้งหมด จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ และให้ถือว่ายอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงทั้งหมด อีกทั้งหากมิได้ชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน หลังจากทาง Anajak Mall ได้แจ้งให้ทราบว่าสินค้าเข้าแล้ว ให้ถือว่าสินค้านั้นตกเป็นของทาง Anajak Mall ทันที จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ รวมถึงเงินมัดจำด้วย


  เงื่อนไข และช่องทางการแจ้งชำระเงิน

  รับสกรีนเคส OPPO mirror 5 lite,เคสหนัง OPPO mirror 5 lite,เคสไดอารี่ OPPO mirror 5 lite,เคส OPPO mirror 5 lite,เคสพิมพ์ลาย OPPO mirror 5 lite,เคสฝาพับ OPPO mirror 5 lite,เคสซิลิโคนฟิล์มสี OPPO mirror 5 lite,สั่งพิมพ์ลายเคส OPPO mirror 5 lite,สั่งทำเคสลายการ์ตูน,เคสนิ่ม OPPO mirror 5 lite,เคสยาง OPPO mirror 5 lite,เคสซิลิโคนพิมพ์ลาย OPPO mirror 5 lite,เคสแข็งพิมพ์ลาย OPPO mirror 5 lite,เคสซิลิโคน oppo mirror 5 lite,เคสยางสกรีนลาย OPPO mirror 5 lite,เคสฝาพับออปโป mirror 5 lite,เคสพิมพ์ลาย oppo mirror 5 lite,เคสหนัง oppo mirror 5 lite,เคสตัวการ์ตูน oppo mirror 5 lite,เคสตัวการ์ตูน oppo mirror 5 lite,เคสอลูมิเนียม OPPO mirror 5 lite,เคสพลาสติก OPPO mirror 5 lite,เคสนิ่มลายการ์ตูน OPPO mirror 5 lite,เคสบั้มเปอร์ OPPO mirror 5 lite,เคสอลูมิเนียมออปโป mirror 5 lite,เคสสกรีน OPPO mirror 5 lite,เคสสกรีน 3D OPPO mirror 5 lite,bumper OPPO mirror 5 lite,กรอบบั้มเปอร์ OPPO mirror 5 lite,เคสกระเป๋า oppo mirror 5 lite,เคสสายสะพาย oppo mirror 5 lite,กรอบโลหะอลูมิเนียม OPPO mirror 5 lite,เคสทีมฟุตบอล OPPO mirror 5 lite,เคสแข็งประดับ OPPO mirror 5 lite,เคสแข็งประดับ OPPO mirror 5 lite,เคสหนังประดับ OPPO mirror 5 lite,เคสพลาสติก OPPO mirror 5 lite,กรอบพลาสติกประดับ OPPO mirror 5 lite,เคสพลาสติกแต่งคริสตัล OPPO mirror 5 lite,เคสยางหูกระต่าย OPPO mirror 5 lite,เคสห้อยคอหูกระต่าย OPPO mirror 5 lite,เคสยางนิ่มกระต่าย OPPO mirror 5 lite

  1. กรุณาโอนเงินตามกำหนดเวลา หากโอนเงินหลังกำหนด โดยไม่สอบถาม ถ้ามีส่วนต่างเพิ่มเติม (ราคาเปลี่ยนแปลง) ลูกค้าต้องโอนเงินเพิ่มให้จนครบ ทาง Anajak Mall จึงจะจัดส่งสินค้าให้ท่านได้ (ต้องแจ้งโอนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้แจ้งให้ทราบ หากเกินกำหนดให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิในสินค้า และจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ รวมถึงค่าสินค้าที่ได้ชำระไว้แล้ว)

  2. กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่แจ้ง และต้องมีหลักฐานแนบทุกครั้ง (กรณีที่ไม่มีหลักฐานแนบ จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบกับทางธนาคารอย่างน้อย 3-7 วันทำการ และจะดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อเมื่อตรวจสอบกับทางธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

      – โอนผ่านบัตร ATM ให้แนบสลิป ATM

      – โอนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ให้แนบใบนำฝาก

      – โอนออนไลน์ ให้จับภาพหน้าจอแสดงการทำรายการโอนเงินสำเร็จเรียบร้อย

      – โอนออนไลน์แบบตั้งเวลาล่วงหน้า ให้จับภาพหน้าจอแสดงการทำรายการโอนเงินสำเร็จเรียบร้อย พร้อมแสดงวัน/เวลา ที่เงินเข้าบัญชี (กรณีนี้จะต้องใช้เวลาตรวจสอบยอดเงินกับทางธนาคารอย่างน้อย 3 วันทำการ หลังเงินเข้าบัญชีเรียบร้อย)

      – โอนผ่านร้านรับโอน ให้ขอหลักฐานที่แสดงการโอนเงินเข้าบัญชีสำเร็จเรียบร้อย เช่นภาพหน้าจอการโอนเงิน (ใบเสร็จของร้านรับโอนไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้)

  3. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ทางลูกค้าเป็นผู้ชำระ กรณีธนาคารหักค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว ทำให้ทาง Anajak Mall ได้รับยอดเงินไม่ครบตามจำนวนที่แจ้ง ลูกค้าจะต้องโอนเพิ่มจนครบ ทาง Anajak Mall จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไป