สำหรับตัวแทน/สมาชิกซื้อส่ง เช็คได้ที่เว็บไซต์ตัวแทน/สมาชิกซื้อส่ง
 
กรุณาใส่เบอร์มือถือของท่าน
ใส่ตัวเลขติดกันโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆ หรือเว้นวรรค
ตัวอย่างเช่น 0894921243
 
 

หมายเหตุ

การขอเลขพัสดุ สามารถกดขอได้ในวันจัดส่งสินค้าของท่านตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป (กรณีไม่พบข้อมูลให้ลองอีกครั้งในอีก 60 นาทีถัดไป)

กรณีต้องการตรวจสอบสถานะกับทางระบบไปรษณีย์ไทย สามารถเริ่มตรวจสอบได้ในวันจัดส่งตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (กรณีไม่พบข้อมูลให้ลองอีกครั้งในอีก 60 นาทีถัดไป)

**กรณีไม่พบข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งภายในเวลา 20.00 น. ของวันจัดส่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Anajak Mall ตามช่องทางที่ท่านได้แจ้งชำระเงิน **