กติกาการสั่งซื้อ/สั่งจอง

 


กติกาการสั่งซื้อ

ทาง Anajak Mall จดทะเบียนพาณิชย์ฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในชื่อ Anajak Mall
สามารถตรวจสอบเอกสารได้ที่หน้าเว็บไซต์ (มุมล่างซ้ายมือ)

==>จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์เท่านั้น ทุกวัน (จันทร์ – ศุกร์) <=
(เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ! งดส่งของ ! )

ความหมายของ สถานะสินค้า แต่ละสถานะ
1. “สินค้าพร้อมส่ง” คือ สินค้าที่ทาง Anajak Mall มีสต๊อกสินค้าเอาไว้ พร้อมส่งให้เมื่อลูกค้าทำการแนบหลักฐานแจ้งชำระเงิน (ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อเพื่อให้สิทธิลูกค้าท่านอื่น กรณีลูกค้าสั่งซื้อแล้วไม่ชำระค่าสินค้าภายในกำหนดเวลาที่แจ้ง)

2. “สินค้าพรีออร์เดอร์” คือ สินค้าที่ทาง Anajak Mall ไม่มีสต๊อก ณ เวลานั้น ต้องชำระเงินและรอของ 10-20 วัน นับจากวันที่แนบหลักฐานแจ้งชำระเงินสมบูรณ์เรียบร้อย กรณีสินค้าทางโรงงานหมดทาง Anajak Mall จะคืนเงินตามจำนวนที่ท่านได้ชำระโดยหักค่าธรรมเนียมการโอนตามจริงที่ทางธนาคารเรียกเก็บ (ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกใบสั่งซื้อ กรณีไม่ชำระค่าสินค้าภายในกำหนดเวลาที่แจ้ง)

เงื่อนไข และข้อตกลง การสั่งซื้อ/สั่งจอง/พรีออร์เดอร์ สินค้า
**ขอความกรุณาศึกษาให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจสั่งสินค้า** เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วให้ถือว่ายอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงทุกประการ
1.  การจัดส่ง และความรับผิดชอบ
– สินค้าจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น  ด้วยระบบไปรษณีย์ไทย  จัดส่งเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ (วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ !งดส่งของ!) ดูเวลาตัดรอบจัดส่งได้ที่เมนู “วิธีการจัดส่งสินค้า”
– สินค้ามีทั้งแบบ พร้อมส่ง และ ต้องพรีออร์เดอร์ (รอของ) โดยจะแสดงให้ทราบในใบรายการสั่งซื้อ (กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนทำการชำระเงิน เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกรายการ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในทุกรณี)
– สินค้าพรีออร์เดอร์ บางรายการ ในแต่ละครั้งอาจได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง จะขาดมากหรือน้อยไม่สามารถระบุได้แน่นอน เพราะสินค้าบางรายการเป็นที่นิยมทำให้สินค้าทางโรงงานหมดอย่างรวดเร็ว ดังนั้นขอแนะนำให้เลือก แบบ/ลาย/สี สำรองเผื่อไว้ (โดยระบุรหัสสินค้าที่ต้องการเลือกสำรองในช่อง ข้อความเพิ่มเติม เมื่อทำรายการสั่งซื้อ) โดยสินค้าในจำนวนที่เข้ามานั้นจะให้สิทธิตามลำดับการชำระเงินของลูกค้า กรณีสินค้าหมดทาง Anajak Mall จะแจ้งให้ทราบหากไม่ต้องการรับสินค้าแบบอื่นแทน ทาง Anajak Mall จะดำเนินการคืนเงินภายใน 3 วันทำการ ตามจำนวนที่ท่านชำระโดยหักค่าธรรมเนียมการโอนตามจริงที่ธนาคารเรียกเก็บ
– ก่อนการแพ็คสินค้า เจ้าหน้าที่จะมีการเปิดแพ็คเกจหีบห่อเพื่อตรวจสอบสภาพสินค้าให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพปกติ สมบูรณ์ อีกทั้งขั้นตอนการแพ็คสินค้าเราก็มั่นใจว่า แพ็คอย่างดีที่สุด หากเกิดการชำรุด/แตกหัก/เสียหาย เป็นผลอันเนื่องมาจากการขนส่งของทาง ปณ. ซึ่งนั่นจะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบที่ไม่อาจควบคุมได้ จึงขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า (ซึ่งบรรทัดฐานของการซื้อสินค้าออนไลน์ก็เป็นเช่นนั้น)
– กรณีใน 1 ใบสั่งซื้อ มีทั้งรายการ สินค้าพร้อมส่ง และ สินค้าพรีออร์เดอร์ ทางร้านยินดีบริการแยกจัดส่ง 2 ครั้ง โดยจะดำเนินการจัดส่งสินค้าที่มีพร้อมส่งให้ก่อน และสินค้าพรีออร์เดอร์จะจัดส่งตามให้อีกครั้งเมื่อสินค้าเข้า (จัดส่งไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน)

– วิธีการจัดส่งสินค้า และระยะเวลาการได้รับสินค้า ดูที่เมนู “การจัดส่งสินค้า” หรือ คลิกที่นี่!

2. การขอเปลี่ยน / ขอคืน สินค้า
สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือ คืน ทุกกรณี แต่อาจสามารถขอเปลี่ยนได้ตามกรณี (อาจมีค่าดำเนินการและค่าจัดส่งใหม่) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
– สามารถแจ้งเปลี่ยนภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า(นับจากวันที่เซ็นต์รับ) กรณีเป็นความผิดพลาดของทาง Anajak Mall เท่านั้น เช่น ส่งสินค้า ผิดรุ่น / ผิดสี (ไม่ใช่สีเพี้ยน) / ผิดแบบ **หากเกินกำหนดขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยน ทุกกรณี**
– สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยน ต้องอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน รวมทั้งแพ็คเกจ หรือ หีบห่อ จะต้องส่งคืนให้ครบ
– ไม่รับเปลี่ยน กรณีซื้อไปแล้วประกอบใช้งานไม่เป็น จึงขอแนะนำให้ศึกษาวิธีประกอบที่แสดงไว้หน้าเว็บไซต์ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ
– ไม่รับเปลี่ยนทุกกรณี หากสินค้าใช้งานแล้ว ดังนั้นขอแนะนำให้ตรวจเช็คสินค้าให้ดีก่อนการใช้งาน (เช่น เคสมือถือบางแบบที่จะมีพลาสติกป้องกันรอยขีดข่วนปิดอยู่ หากแกะแล้วไม่รับเปลี่ยนทุกรณี)
– บางกรณีอาจสามารถขอเปลี่ยนได้ กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณี ๆ ไป (คำตัดสินของทางร้านถือเป็นสิ้นสุด)
– สินค้าบางประเภทไม่สามารถขอเปลี่ยนได้ เช่น เสื้อผ้า สั่งไปแล้วใส่ไม่ได้ ดังนั้นแนะนำให้พิจารณาขนาดจากที่แสดงไว้หน้าเว็บไซต์ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ เนื่องจากแต่ละโรงงานมาตรฐานการผลิตขนาดจะไม่เท่ากัน
– กรณีแจ้งขอคืนสินค้าหลังจัดส่งแล้วลูกค้าต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น ทางร้านจะคืนเงินเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น

3. ความรับผิดชอบของลูกค้า กรณีขอเปลี่ยนสินค้า
– การขอเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี ทางลูกค้าต้องแพ็คสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ให้ดี/แน่น/แข็งแรง กล่องไม่บุบ ไม่ยุบ และจัดส่งคืนภายใน 2 วัน (นับจากวันที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนสินค้า) พร้อมแจ้งเลขพัสดุให้ทราบทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามพัสดุต่อไป
– ค่าจัดส่ง+ค่าดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการขอเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ (ยกเว้นกรณีขอเปลี่ยนอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของทาง Anajak Mall ซึ่งทาง Anajak Mall จะคืนค่าจัดส่งจำนวน 20 บาท)

4. การจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่
– เมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจเช็คสภาพสินค้า และแจ้งค่าจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่+ค่าดำเนินการ (ถ้ามี) ให้ทราบภายใน 2 วัน
– ดำเนินการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ภายใน 2 วันทำการ หลังลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี)
– ขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยน กรณีสินค้าไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งนี้ทาง Anajak Mall จะจัดส่งสินค้าชิ้นนั้นคืน โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทาง Anajak Mall แจ้งให้ทราบ หากพ้นกำหนดให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิในสินค้านั้นและจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ รวมถึงค่าสินค้า

5. กรณีสินค้าถูกส่งคืน (โดยทางไปรษณีย์จะระบุเหตุผลที่ไม่สามารถนำจ่ายได้ เช่น ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า, ปฎิเสธการรับ, หรือไม่มีที่อยู่ตามจ่าหน้า ฯลฯ)
– ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งใหม่ (เริ่มต้นที่ 50 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า) โดยทางลูกค้าต้องชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทาง Anajak Mall แจ้งให้ทราบ หากเกินกำหนด ทางร้านคิดค่าธรรมเนียมรับฝากสินค้า 5% ของมูลค่าสินค้าชิ้นนั้นต่อ 1 วัน
– เมื่อลูกค้าชำระค่าจัดส่งแล้ว ทาง Anajak Mall จะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 2 วันทำการ

 

ข้อตกลงเพิ่มเติม
– สินค้าจริงอาจมีความผิดเพี้ยนไปจากแบบ เช่น สี โดยเฉพาะลายผ้าและเนื้อผ้า เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ทั้งมุมกล้อง การปรับแสงสี และการตกแต่งภาพให้ออกมาสวยงาม นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของอุปกรณ์แต่ละประเภท เช่นการตั้งค่าสีของหน้าจอมือถือ แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกัน หรือ สีของสินค้าในแต่ละล็อตอาจจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการผลิตจากทางโรงงาน
– สินค้าพรีออร์เดอร์ เมื่อตกลงชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ ดังนั้นขอแนะนำให้ตัดสินใจก่อนทำการชำระเงิน
– ขอสงวนสิทธิในกรณีเกิดความผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)